VIVAcom централа на управление

Основни параметри
РЗП: 22 145м2, 1 450 работни места

Местоположение
София, България, кв.8, бул.”Цариградско шосе”, сграда A на ETC

Фаза
В експлоатация

Време на проектиране
2010

Категория
Интериори