PLANNING е българско проектантско бюро с дългогодишна история.
Ядрото на екипа е създадено през 1997, от група архитекти, под ръководството на архитект Илиан Илиев. Понастоящем в „Планинг“ ЕООД работят 22-25 архитекти, а асоциираните инженерни специалисти, ангажирани по различните проекти на студиото, наброяват повече от 120.
Студиото е едно от малкото в България, които са специализирани в работата по обществени сгради и търговски центрове, като в същото време, немалък брой от проектите са в сферата и на жилищните сгради и комплекси, индустриални обекти, сгради за образование и спорт, както и някои уникални за България проекти.
Повече от 25 години успешна практика, с реализирани разнообразни и престижни сгради, са причина за доверието и високата оценка от страна на партньори, възложители и професионалната гилдия. Израз на успеха на студиото, са присъдените, до момента 14 награди, в различни раздели на националния конкурс „Сграда на годината“.
Ако искаш да си част от екипа на PLANNING, разгледай свободните ни позиции.