Архитект на пълен работен ден

София

От създаването си, екипът на PLANNING непрекъснато се разширява и развива. Затова търсим архитекти, които искат:

 • да работят по интересни, разнообразни по мащаб, локация и функция обекти;
 • да участват във всички етапи на проектирането – от концепцията, до работното проектиране и извършване на авторски надзор;
 • да са част от всестранно развит проектантски екип, в модерна работна среда;
 • да се учат и напредват непрестанно в техническия, работния и колегиалния аспект на професията;
 • да се запознават редовно със съвременни технически решения, на място, в офисната среда.


Описание на отговорности и задължения:

 • Работа по предпроектни проучвания, идейни, технически и работни проекти;
 • Участие, заедно с водещия проектант за даден обект, в срещи с възложители, технически представители, проектни мениджъри, изпълнители и подизпълнители и др.
 • Творчески подход към работата – предлагане на смели, иновативни и нестандартни решения;
 • Идентифициране на проблеми в проектните решения – нормативни и технически. Предлагане на начини за решаването им;
 • Координация на проектни части на ниво технически и работен проект;
 • Осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на проект.


Необходима квалификация:

 • Завършено висше образование и минимум 2 години опит опит в работата по специалността, познаване на действащата нормативна уредба в България;
 • Добри комуникационни умения. Способности за работа в екип.
 • Добри умения в работата със следните програмни продукти: Revit, 3dsMAX, Photoshop. Предимство за кандидатите би било познаването на работата с Navisworks.
 • Организационни умения за координиране на проектантски екип;
 • Владеене поне на английски език, както писмено, така и говоримо.


Ние предлагаме:

 • Възможност за придобиване на нови познания за професията, в творческа среда;
 • Работа по разнообразни и интересни проекти;
 • Мотивиращо заплащане;
 • Работа в сплотена, колегиална среда;
 • Модерен офис с богата библиотека с техническа литература и актуално оборудване;
 • Динамична работна атмосфера.

Форма за запитване

Максималният размер е: 2MB. Позволени формати: pdf, doc, docx