BSR Sofia

Основни параметри
BSR I - 39м височина, РЗП: 13 673 м2, 179 паркоместа, BREEAM Excellent
BSR II - 48м височина, РЗП: 17 241м2, 159 паркоместа, BREEAM Excellent

Местоположение
София, България, кв. “Христо Смирненски”, р. “Слатина”

Фаза
В експлоатация

Време на проектиране
2008 - 2016

Категория
Офис сгради, Интериори