Централа на Общинска Банка

Основни параметри
ЗП: 1 348м2, РЗП: 6 069м2, 67 паркоместа

Местоположение
София, България, ул. "Св. Кирил и Методий" 30

Фаза
В строителство

Време на проектиране
2021

Категория
Офис сгради