European Trade Center

Основни параметри
Максимална височина: до 65м (без антената на сграда А),
общо РЗП за сгради А, B, C, D и Е: 56 255м2, 838 паркоместа

Местоположение
София, България, кв. 8, бул. ”Цариградско шосе”

Фаза
В експлоатация

Време на проектиране
2010

Категория
Офис сгради, Интериори