Building Pro

Основни параметри
50м височина, РЗП: 15 727м2, 292 паркоместа

Местоположение
София, България, “7-ми километър”, бул.“Цариградско шосе”

Фаза
Първо място в затворен архитектурен конкурс

Време на проектиране
2017

Категория
Офис сгради