България 62

Основни параметри
20м височина, РЗП: 23 719м2, 350 паркоместа

Местоположение
София, България, бул. “България” 62

Фаза
Предпроекно проучване

Време на проектиране
2018

Категория
Офис сгради