Rio Towers

Основни параметри
РЗП: около 450 000м2 в 5 кули с височина 150м

Местоположение
Рио де Жанейро, Бразилия, “Франциско Бичало” ав.

Фаза
В експлоатация под името “Trump Towers”

Време на проектиране
2011

Категория
Други