City Center Sofia

Основни параметри
Първият мол построен в България!
РЗП: 24 665м2, 380 паркоместа

Местоположение
София, България, кв.3, м.“Южен Парк”

Фаза
В експлоатация

Време на проектиране
2006

Категория
Търговски сгради