BILLA Житница

Основни параметри
РЗП: 1 055м2, 64 паркоместа
(първоначален проект за Penny market)

Местоположение
София, България, ул. “Житница” 5б, кв.”Славия”

Фаза
В експлоатация

Време на проектиране
2016

Категория
Търговски сгради