Sportbox

Основни параметри
РЗП: 1 412м2, Търговска площ(РЗП: 1 679м2), Фитнес(РЗП: 682м2), 46 паркоместа

Местоположение
София, България, бул. “Симеоновско шосе” 35

Фаза
В експлоатация

Време на проектиране
2016

Категория
Търговски сгради