Офиси Comverse

Основни параметри
Comverse BSR София I - РЗП: 901м2, 77 работни места
Comverse Сердика Център - РЗП: 2 987м2, 240 работни места

Местоположение
София, България, BSR София I, Сердика център

Фаза
В експлоатация

Време на проектиране
2013

Категория
Интериори