Park Center Sofia

Основни параметри
Обновяване на фасада, увеличаване на наемни площи, РЗП: 24 665м2, 380 паркоместа
(Реконструкция на търговски център City Center Sofia)

Местоположение
София, България, кв.3, м.“Южен Парк”

Фаза
В експлоатация

Време на проектиране
2016

Категория
Търговски сгради, Интериори