Richill and Roselyn

Основни параметри
23 м височина, РЗП: 18 508 м2, 266 паркоместа

Местоположение
София. Бьлгария, кв. "Младост 4"

Фаза
Второ място в архитектурен конкурс

Време на проектиране
2015

Категория
Офис сгради