Advance Business Center III

Основни параметри
28м височина, РЗП: 8 459,68м2 , 103 паркоместа

Местоположение
София, България, бул. “Александър Малинов” 91

Фаза
В строителство

Време на проектиране
2021

Категория
Офис сгради