Паркова среда в Garitage Park Sofia

Основни параметри
Около 14 000м2 озеленяване, от които 7 275м2 са висока растителност
(съвместно с RKLA)

Местоположение
София, България, кв.4, м.“Малинова Долина”

Фаза
В експлоатация

Време на проектиране
2021

Категория
Градоустройство