Жилищни сгради в ж.к. “Връбница”

Основни параметри
4 жилищни сгради с общо: 198 апартамента; РЗП 11 912м2; 209 паркоместа

Местоположение
София, България, кв. 28, ж.к. “Връбница-2”

Фаза
В строителство

Време на проектиране
2019

Категория
Жилищни сгради