Царица Йоанна 157

Основни параметри
РЗП: 15 478м2, 120 апартамента, 125 паркоместа

Местоположение
София, България, ж.к. “Люлин 2”

Фаза
В строителство

Време на проектиране
2022

Категория
Жилищни сгради