Александър Пушкин 23

Основни параметри
РЗП: 1 863м2, 17 апартамента, 19 паркоместа

Местоположение
София, България, бул.“Александър Пушкин” 30

Фаза
В експлоатация

Време на проектиране
2015

Категория
Жилищни сгради