BMW Business Tower

Основни параметри
50м височина, ЗП: 1 289м2, РЗП: 24 103м2, 213 паркоместа

Местоположение
Sofia, Bulgaria, 53 “Cherny Vrah” blvd.

Фаза
Construction

Време на проектиране
2020

Категория
Офис сгради