Надежда маркет

Основни параметри
26м височина, РЗП: 7 363м2, Търговска част(РЗП: 6 120м2), Административна част(РЗП: 1 243м2), 80 паркоместа

Местоположение
София, България, бул. “Ломско шосе” 2

Фаза
В ескплоатация

Време на проектиране
2014

Категория
Търговски сгради