Шевица

Основни параметри
РЗП: 12 363м2, 129 апартамента, 4 магазина, 141 паркоместа

Местоположение
София, България, бул. “Ботевградско шосе”

Фаза
В строителство

Време на проектиране
2019

Категория
Жилищни сгради